Vi är ett livförsäkringsbolag med tillstånd från Finansinspektionen att bedriva just livförsäkringsverksamhet. Det betyder att vi kontrolleras och granskas väldigt noga och har krav på oss att presentera all information till dig på ett tydligt och lättåtkomligt sätt, vilket vi förstås också gärna vill göra! Här nedanför kan du hitta nervkittlande information om hur vi till exempel jobbar med ersättningar, hur vi motverkar penningtvätt och hur vi hanterar personuppgifter. Trevlig läsning!

Penningtvätt är när någon försöker få illegala pengar från brottslig verksamhet att verka legala så att de ska kunna redovisas öppet. Pengarnas ursprung kan komma från skattefusk, rån, stöld, narkotikahandel, människosmuggling, vapenhandel, bedrägeri med mera. Penningtvätt döljer och försvårar pengarnas ursprung.

Finansiering av terrorism är att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller annan egendom i syfte att stödja terrorism. Det handlar således om ekonomiskt stöd till terrorism som kan komma både från legitima inkomstkällor och från brottslig verksamhet.

Enligt den svenska penningtvättslagen måste vi, precis som andra försäkringsbolag och banker, ha god kännedom om alla våra kunder, därför kan vissa av våra kunder få svara på några frågor i vårt digitala flöde.

Tillsammans förhindrar vi att utnyttjas för brottslig verksamhet.

Vi på Evident har egna riktlinjer som beskriver hur vi ska hantera ersättningar. Evidents styrelse har bestämt att all ersättning som betalas till anställda, VD, och till våra uppdragstagare, ska vara marknadsmässig och baseras på arbetets art och inte variera på grund av hur det går för bolaget ekonomiskt.

Vi har också bestämt att alla anställda i Evident, inklusive VD, bara har fast lön och alltså ingen bonus eller andra så kallade rörliga lönedelar. När det gäller styrelsen är det endast de externa styrelseledamöterna, som varken har ägarintressen eller är anställda hos Evident som har rätt till ersättning för sina styrelseuppdrag. Deras ersättning bestäms av bolagsstämman och betalas ut en gång per år i efterskott.

Läs hur Evident hanterar cookies här

Läs hur Evident hanterar dina personuppgifter här

👋

Welcome to Tina!

Let's get a form set up
so you can start editing.

📖 Form Setup Guide