Att du är nöjd med våra försäkringar och vår service är viktigt för oss och det jobbar vi gärna hårt för! Men om vi trots det inte lever upp till dina förväntningar ska du förstås berätta det för oss. Du har också alltid rätt att få ett ärende eller beslut som vi har fattat, prövat igen. Vi ber att du gör det så snart som möjligt, men senast inom 6 månader från att vi meddelade vårt beslut till dig.

Hör av dig till vår klagomålsansvarigeklaga@evidentlife.se och beskriv vad som har hänt och varför du inte är nöjd. Vi har som mål att återkomma till dig inom en arbetsdag.


Om vi fortfarande inte kan komma överens

Om du trots att vi har prövat ditt ärende igen fortfarande inte är nöjd med vårt beslut, kan du be den externa Personförsäkringsnämnden pröva ditt ärende, om det gäller en medicinsk fråga.

Personförsäkringsnämnden
Box 24067
104 50 STOCKHOLM
Telefon: 08 - 522 787 20
www.forsakringsnamnder.se

Om det gäller tolkning av våra försäkringsvillkor eller andra villkorsfrågor kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN behöver få din begäran om prövning inom sex månader från att vi på Evident meddelat vårt slutliga beslut.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM
Telefon: 08 - 555 017 00
www.arn.se

Tvister med försäkringsföretag kan också prövas av allmän domstol. Ta kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer. Du bör även kontrollera om du har möjlighet att få kostnader för ombud och liknande ersatta från rättsskyddet i din hemförsäkring.

För allmänna upplysningar om försäkringar, och besked om dina möjligheter att få ett ersättningsbeslut ändrat, kan du också kontakta Konsumenternas försäkringsbyrå.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 STOCKHOLM
0200 – 22 58 00
www.konsumenternas.se


Du kan även få vägledning hos Konsumentverket eller av kommunens konsumentvägledare.
www.hallakonsument.se (Konsumentverket)

För kontakt med kommunal konsumentvägledare, se din kommuns hemsida.

👋

Welcome to Tina!

Let's get a form set up
so you can start editing.

📖 Form Setup Guide