Det har varit en självklarhet för oss att bygga Evident som ett hållbart bolag redan från start.
Vi arbetar resurssnålt, reser och investerar hållbart. Om du är intresserad av hur detta går till, kan du läsa mer om det längre ner på sidan.

Vårt fotavtryck beräknas av South Pole enligt den internationella standarden GHG-protokollet, som beskriver en rad olika utsläppskategorier. I vår beräkning inkluderas alla relevanta utsläppskategorier, vilka för 2021 var: Elektricitet; Värme och kyla (Scope 2); Inköpta varor och tjänster; Kapitalvaror; Pendlingsresor och hemarbete; Uppströms transport och distribution; Avfall; och Produktion av energibärare (Scope 3). Vi beräknar också utsläpp från vårt kapitalinnehav på schablon, men då detta är en mycket ungefärlig beräkning kompenserar vi i dagsläget inte för detta.

2021 var vårt fotavtryck (exklusive kapitalinnehav) 2,1 ton CO2e. Det motsvarar 0.4 ton CO2e per anställd.

Vi tycker inte om fotavtryck och gör vårt bästa för att minimera detta! För det avtryck vi ändå skapar klimatkompenserar vi i samarbete med South Pole. År 2022 klimatkompenserade vi dubbelt så mycket som det avtryck vi skapat: 4,2 ton CO2e, via Kariba REDD+ projektet vars syfte är att bevara och skydda skog på ett hållbart sätt.

Kariba REDD+ är ett projekt i Zimbabwe. Det är ett av de största REDD+-registrerade projekten i världen och har sedan starten år 2011 skyddat nästan 785 000 hektar från avskogning. Att dessa träd får stå kvar på marken förhindrar att 3.5 miljoner ton koldioxid genomsnittligen släpps ut i atmosfären varje år. Projektet har ett starkt socialt fokus och bidrar både till regional hållbar utveckling och till flera av FN:s globala hållbarhetsmål, nämligen mål 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 13, 15 & 17.

Karibaprojektet skyddar de majestätiska skogarna som går längs gränsen mellan Zimbabwe och Zambia. Dessa skogar bildar en korridor för vilda djur då de binder samman fyra nationalparker med åtta safarireservat. Genom projektet får invånare i området utbildning inom bland annat hållbart jordbruk, biodling, brandhantering och ekoturism vilket leder till ökade jobbmöjligheter och ökad inkomst för lokalbefolkningen. Projektet har även bidragit till utbyggnad av hälsokliniker, utökad infrastruktur samt utbildning och skolstöd.

Evidents miljö- och hållbarhetsprinciper

 • Vi tar ansvar

  Vi följer lagar, förordningar och inspireras av FN:s globala hållbarhetsmål i vårt arbete. Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan i alla led och ställer därför höga krav, inte bara på oss själva utan även på våra leverantörer och samarbetspartners.

 • Vi arbetar resurssnålt

  Vi använder oss av den senaste, energieffektiva tekniken för att möjliggöra ett modernt arbetssätt och skapa effektiva möten för att minimera våra resor och vår resursanvändning. Vi minimerar vår materialanvändning och vårt avfall samt använder alltid miljömärkt kontorsmaterial.

 • Vi reser hållbart

  Vi väljer alltid det miljömässigt bästa alternativet när vi reser. Vid möten med lokala kunder och samarbetspartners förflyttar vi oss i första hand till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Längre inrikesresor görs med tåg. Resor med flyg undviks så långt det går, men klimatkompenseras i de fall de görs.

 • Vi investerar ansvarsfullt

  De investeringar vi gör placeras på ett ansvarsfullt sätt, så att de bidrar till en hållbar utveckling i samhället och bidrar till omställningen till förnybar energi.

 • Vi engagerar oss

  Vi vill bidra till att skapa en hållbar utveckling av samhället. Därför väljer vi att stödja organisationer som delar våra värderingar. Vi väljer också att istället för att ge gåvor till kunder och samarbetspartners, skänka pengar till väl utvalda organisationer som direkt bidrar till att minska miljö- och klimatpåverkan och bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

FN’s globala hållbarhetsmål


Evident Life har valt ut och inspirerats av följande fyra av FN’s globala hållbarhetsmål:

Vi stöttar våra kunder och jobbar tillsammans med dem för att de ska hitta en livsstil som bidrar till god hälsa och välbefinnande. Ett av våra fokusområden är att stötta till ökad fysisk aktivitet i vardagen.

Vi arbetar aktivt för att ha en balans i könsfördelningen gällande bolagets anställda, ledning och styrelse. Vi belyser frågan om jämställdhet vid externa samarbeten och uppmuntrar samarbetspartners att också jobba aktivt med jämställdhet i sina bolag.

Alla våra anställda omfattas av branschens kollektivavtal eller motsvarande förmåner som bidrar till ett tryggare och friskare liv och arbetsliv. Vi tillämpar flexibla arbetstider- och platser för alla anställda. Bolaget har som mål att växa för att skapa fler arbetstillfällen och bidra till ekonomisk tillväxt.

Vi arbetar med den senaste energieffektiva tekniken. Vårt mål är att vara digitala i all vår produktion och försäljning och göra ett så litet klimatavtryck som möjligt. Vi reser, håller möten och använder kontorsmateriel med fokus på att alltid minimera vår klimatpåverkan.

👋

Welcome to Tina!

Let's get a form set up
so you can start editing.

📖 Form Setup Guide