Evidents miljö- och hållbarhetsprinciper

 • Vi tar ansvar

  Vi följer lagar, förordningar och inspireras av FN:s globala hållbarhetsmål i vårt arbete. Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan i alla led och ställer därför höga krav, inte bara på oss själva utan även på våra leverantörer och samarbetspartners.

 • Vi arbetar resurssnålt

  Vi använder oss av den senaste, energieffektiva tekniken för att möjliggöra ett modernt arbetssätt och skapa effektiva möten för att minimera våra resor och vår resursanvändning. Vi minimerar vår materialanvändning och vårt avfall samt använder alltid miljömärkt kontorsmaterial.

 • Vi reser hållbart

  Vi väljer alltid det miljömässigt bästa alternativet när vi reser. Vid möten med lokala kunder och samarbetspartners förflyttar vi oss i första hand till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Längre inrikesresor görs med tåg. Resor med flyg undviks så långt det går, men klimatkompenseras i de fall de görs.

 • Vi investerar ansvarsfullt

  De investeringar vi gör placeras på ett ansvarsfullt sätt, så att de bidrar till en hållbar utveckling i samhället och bidrar till omställningen till förnybar energi.

 • Vi engagerar oss

  Vi vill bidra till att skapa en hållbar utveckling av samhället. Därför väljer vi att stödja organisationer som delar våra värderingar. Vi väljer också att istället för att ge gåvor till kunder och samarbetspartners, skänka pengar till väl utvalda organisationer som direkt bidrar till att minska miljö- och klimatpåverkan och bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

FN’s globala hållbarhetsmål


Evident Life har valt ut och inspirerats av följande fyra av FN’s globala hållbarhetsmål:

Vi stöttar våra kunder och jobbar tillsammans med dem för att de ska hitta en livsstil som bidrar till god hälsa och välbefinnande. Ett av våra fokusområden är att stötta till ökad fysisk aktivitet i vardagen.

Vi arbetar aktivt för att ha en balans i könsfördelningen gällande bolagets anställda, ledning och styrelse. Vi belyser frågan om jämställdhet vid externa samarbeten och uppmuntrar samarbetspartners att också jobba aktivt med jämställdhet i sina bolag.

Alla våra anställda omfattas av branschens kollektivavtal eller motsvarande förmåner som bidrar till ett tryggare och friskare liv och arbetsliv. Vi tillämpar flexibla arbetstider- och platser för alla anställda. Bolaget har som mål att växa för att skapa fler arbetstillfällen och bidra till ekonomisk tillväxt.

Vi arbetar med den senaste energieffektiva tekniken. Vårt mål är att vara digitala i all vår produktion och försäljning och göra ett så litet klimatavtryck som möjligt. Vi reser, håller möten och använder kontorsmateriel med fokus på att alltid minimera vår klimatpåverkan.

👋

Welcome to Tina!

Let's get a form set up
so you can start editing.

📖 Form Setup Guide