När någon som var försäkrad hos oss har dött kan du anmäla det här.

Fyll i uppgifterna, om du har några frågor eller vill ha vår hjälp med din anmälan ring oss på: 08-80 15 15 (vardagar kl 08-21) eller om du hellre vill mejla till oss går det bra att göra det här. Vi finns här.

Efter du/ni skickat in uppgifterna kommer vi också att återkomma för att be om några dokument. Om du/ni vill går det bra att redan nu förbereda dem.

  • Dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket, läs mer om det på www.skatteverket.se

  • Vi kommer också att be en nära anhörig/dödsboets delägare att signera en fullmakt för att Evident ska kunna inhämta nödvändiga uppgifter från exempelvis sjukvården för att kunna utreda att försäkringens villkor för en utbetalning är uppfyllda. Du/ni får blanketten av oss.

  • Vi kommer även att be om kontonummer till de som ska få pengarna från försäkringen. Vänligen notera att vi betalar ut till konto i svensk bank.

Vem har dött?

Frågor om dödsfallet

Om du/ni inte känner till orsaken skriv då: ”vet inte”

Vem ska vi hålla kontakt med?


Tack för att du/ni fyllde i uppgifterna. Genom att klicka på knappen ”Skicka in anmälan”, skickas anmälan om dödsfall till oss på Evident. Vi startar då en sk. skadereglering. Det är en utredning som ska komma fram till om alla krav för att betala ut pengar från försäkringen är uppfyllda och fastställa vem som ska få pengarna. Vi förstår att det kan upplevas som byråkratiskt, men lovar göra allt vi kan för att göra det så snabbt och enkelt för dig/er som vi kan!


För mer information om hur Evident Life hanterar personuppgifter klicka här

👋

Welcome to Tina!

Let's get a form set up
so you can start editing.

📖 Form Setup Guide